Belarusian

The works of Halldór Laxness translated into Belarusian


Atómstöðin

ATAMNAJA BAZA : raman. Transl. from Russian by Ivan Ptasjnikav. Minsk : Mastatskaja literatura, 1991. – 198, [2] pp.

Tryggur staður

NADZEJNAE MESTSA. Transl. V. Semukha. Polymja, Minsk, nr. 8, pp. 123–127.